מניסט

 • תיאור :

מסד הנתונים של MNIST של ספרות בכתב יד.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 10,000
'train' 60,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) uint8
תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

 • ציטוט :
@article{lecun2010mnist,
 title={MNIST handwritten digit database},
 author={LeCun, Yann and Cortes, Corinna and Burges, CJ},
 journal={ATT Labs [Online]. Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist},
 volume={2},
 year={2010}
}