มินนิสต์

 • คำอธิบาย :

ฐานข้อมูล MNIST ของตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือ

แยก ตัวอย่าง
'test' 10,000
'train' 60,000
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (28, 28, 1) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@article{lecun2010mnist,
 title={MNIST handwritten digit database},
 author={LeCun, Yann and Cortes, Corinna and Burges, CJ},
 journal={ATT Labs [Online]. Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist},
 volume={2},
 year={2010}
}