מרקה

 • תיאור :

המשימה המשותפת של MRQA 2019 מתמקדת בהכללה בתשובה לשאלה. מערכת אפקטיבית למענה לשאלות צריכה לעשות יותר מסתם אינטרפולציה ממערך ההדרכה כדי לענות על דוגמאות מבחנים שנלקחו מאותה התפלגות: היא צריכה להיות מסוגלת גם להעלות דוגמאות מחוץ להפצה - אתגר קשה משמעותית.

MRQA מתאים ומאחד מערכי נתונים מרובים של תשובות לשאלות (קבוצות משנה שנבחרו בקפידה של מערכי נתונים קיימים) לאותו פורמט (פורמט SQuAD). ביניהם, שישה מערכי נתונים הועמדו לרשותם להדרכה, ושישה מערכי נתונים הועמדו לרשותם לבדיקה. חלקים קטנים ממערכי הנתונים של ההדרכה הוחזקו כנתונים בתחום העשויים לשמש לפיתוח. מערכי הנתונים של הבדיקה מכילים רק נתונים מחוץ לדומיין. אמת מידה זה פורסם כחלק מהמשימה המשותפת של MRQA 2019.

מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת: <a href="https://mrqa.github.io/2019/shared.html">https://mrqa.github.io/2019/shared.html</a> .

FeaturesDict({
  'answers': Sequence(string),
  'context': string,
  'context_tokens': Sequence({
    'offsets': int32,
    'tokens': string,
  }),
  'detected_answers': Sequence({
    'char_spans': Sequence({
      'end': int32,
      'start': int32,
    }),
    'text': string,
    'token_spans': Sequence({
      'end': int32,
      'start': int32,
    }),
  }),
  'qid': string,
  'question': string,
  'question_tokens': Sequence({
    'offsets': int32,
    'tokens': string,
  }),
  'subset': string,
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תשובות רצף (טנזור) (אף אחד,) חוּט
הֶקשֵׁר מוֹתֵחַ חוּט
context_tokens סדר פעולות
context_tokens/offsets מוֹתֵחַ int32
context_tokens/tokens מוֹתֵחַ חוּט
זוהו_תשובות סדר פעולות
detected_answers/char_spans סדר פעולות
detected_answers/char_spans/end מוֹתֵחַ int32
detected_answers/char_spans/start מוֹתֵחַ int32
detected_answers/text מוֹתֵחַ חוּט
detected_answers/token_spans סדר פעולות
detected_answers/token_spans/end מוֹתֵחַ int32
detected_answers/token_spans/start מוֹתֵחַ int32
qid מוֹתֵחַ חוּט
שְׁאֵלָה מוֹתֵחַ חוּט
אסימוני שאלה סדר פעולות
אסימון_שאלות/קיזוזים מוֹתֵחַ int32
שאלה_אסימונים/אסימונים מוֹתֵחַ חוּט
תת-קבוצה מוֹתֵחַ חוּט

mrqa/squad (תצורת ברירת המחדל)

 • תיאור תצורה : מערך הנתונים של SQuAD (Stanford Question Answering Dataset) משמש כבסיס לפורמט המשימה המשותפת. עובדי ההמונים מוצגים פסקאות מויקיפדיה ומתבקשים לכתוב שאלות עם תשובות מוצקות.

 • גודל הורדה : 29.66 MiB

 • גודל מערך נתונים : 271.43 MiB

 • שמירה אוטומטית במטמון ( תיעוד ): לא

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 86,588
'validation' 10,507
 • ציטוט :
@inproceedings{rajpurkar-etal-2016-squad,
  title = "{SQ}u{AD}: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text",
  author = "Rajpurkar, Pranav and
   Zhang, Jian and
   Lopyrev, Konstantin and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = nov,
  year = "2016",
  address = "Austin, Texas",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D16-1264",
  doi = "10.18653/v1/D16-1264",
  pages = "2383--2392",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/news_qa

 • תיאור תצורה : שתי קבוצות של עובדי המונים שואלים ועונים על שאלות על סמך מאמרי חדשות של CNN. ה"שואלים" רואים רק את כותרת המאמר ואת תקצירו ואילו ה"עונים" רואים את המאמר המלא. שאלות שאין להן תשובה או שהן מסומנות במערך הנתונים כחסרות הסכמה של הערים נמחקות.

 • גודל הורדה : 56.83 MiB

 • גודל ערכת נתונים: 654.25 MiB

 • שמירה אוטומטית במטמון ( תיעוד ): לא

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 74,160
'validation' 4,212
 • ציטוט :
@inproceedings{trischler-etal-2017-newsqa,
    title = "{N}ews{QA}: A Machine Comprehension Dataset",
    author = "Trischler, Adam and
     Wang, Tong and
     Yuan, Xingdi and
     Harris, Justin and
     Sordoni, Alessandro and
     Bachman, Philip and
     Suleman, Kaheer",
    booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for {NLP}",
    month = aug,
    year = "2017",
    address = "Vancouver, Canada",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://aclanthology.org/W17-2623",
    doi = "10.18653/v1/W17-2623",
    pages = "191--200",
  }
#
@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/trivia_qa

 • תיאור תצורה : צמדי שאלות ותשובות מקורם מאתרי טריוויה וחידונים. נעשה שימוש בגרסת האינטרנט של TriviaQA, שבה ההקשרים מאוחזרים מתוצאות שאילתת חיפוש בינג.

 • גודל הורדה : 383.14 MiB

 • גודל ערכת נתונים: 772.75 MiB

 • שמירה אוטומטית במטמון ( תיעוד ): לא

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 61,688
'validation' 7,785
 • ציטוט :
@inproceedings{joshi-etal-2017-triviaqa,
  title = "{T}rivia{QA}: A Large Scale Distantly Supervised Challenge Dataset for Reading Comprehension",
  author = "Joshi, Mandar and
   Choi, Eunsol and
   Weld, Daniel and
   Zettlemoyer, Luke",
  booktitle = "Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2017",
  address = "Vancouver, Canada",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/P17-1147",
  doi = "10.18653/v1/P17-1147",
  pages = "1601--1611",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/search_qa

 • תיאור תצורה : צמדי שאלות ותשובות מקורם ב-Jeopardy! תוכנית טלוויזיה. ההקשרים מורכבים מקטעים שאוחזרו משאילתת חיפוש של Google.

 • גודל הורדה : 699.86 MiB

 • גודל מערך נתונים : 1.38 GiB

 • שמירה אוטומטית במטמון ( תיעוד ): לא

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 117,384
'validation' 16,980
 • ציטוט :
@article{dunn2017searchqa,
  title={Searchqa: A new q\&a dataset augmented with context from a search engine},
  author={Dunn, Matthew and Sagun, Levent and Higgins, Mike and Guney, V Ugur and Cirik, Volkan and Cho, Kyunghyun},
  journal={arXiv preprint arXiv:1704.05179},
  year={2017}
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/hotpot_qa

 • תיאור תצורה : עובדי Crowdworks מוצגים שתי פסקאות מקושרות לישות מויקיפדיה ומתבקשים לכתוב ולענות על שאלות שדורשות היגיון רב-הופ לפתרון. בהגדרה המקורית, פסקאות אלו מעורבבות עם פסקאות מסיחות דעת נוספות כדי להקשות על מסקנות. כאן, פסקאות המסיחים אינן כלולות.

 • גודל הורדה : 111.98 MiB

 • גודל ערכת נתונים: 272.87 MiB

 • שמירה אוטומטית במטמון ( תיעוד ): לא

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 72,928
'validation' 5,901
 • ציטוט :
@inproceedings{yang-etal-2018-hotpotqa,
  title = "{H}otpot{QA}: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering",
  author = "Yang, Zhilin and
   Qi, Peng and
   Zhang, Saizheng and
   Bengio, Yoshua and
   Cohen, William and
   Salakhutdinov, Ruslan and
   Manning, Christopher D.",
  booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = oct # "-" # nov,
  year = "2018",
  address = "Brussels, Belgium",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D18-1259",
  doi = "10.18653/v1/D18-1259",
  pages = "2369--2380",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/natural_questions

 • תיאור תצורה : שאלות נאספות משאילתות חיפוש מידע למנוע החיפוש של Google על ידי משתמשים אמיתיים בתנאים טבעיים. התשובות לשאלות מסומנות בדף ויקיפדיה שאוחזר על ידי עובדי המונים. נאספים שני סוגים של הערות: 1) התיבה התוחמת של HTML המכילה מספיק מידע כדי להסיק לחלוטין את התשובה לשאלה (תשובה ארוכה), ו-2) תת-טווח או תת-טווחים בתוך התיבה התוחמת שמרכיבים את התשובה בפועל (תשובה קצרה ). משתמשים רק בדוגמאות שיש להן תשובות קצרות, והתשובה הארוכה משמשת כהקשר.

 • גודל הורדה : 121.15 MiB

 • גודל מערך נתונים : 339.03 MiB

 • שמירה אוטומטית במטמון ( תיעוד ): לא

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 104,071
'validation' 12,836
 • ציטוט :
@article{kwiatkowski-etal-2019-natural,
  title = "Natural Questions: A Benchmark for Question Answering Research",
  author = "Kwiatkowski, Tom and
   Palomaki, Jennimaria and
   Redfield, Olivia and
   Collins, Michael and
   Parikh, Ankur and
   Alberti, Chris and
   Epstein, Danielle and
   Polosukhin, Illia and
   Devlin, Jacob and
   Lee, Kenton and
   Toutanova, Kristina and
   Jones, Llion and
   Kelcey, Matthew and
   Chang, Ming-Wei and
   Dai, Andrew M. and
   Uszkoreit, Jakob and
   Le, Quoc and
   Petrov, Slav",
  journal = "Transactions of the Association for Computational Linguistics",
  volume = "7",
  year = "2019",
  address = "Cambridge, MA",
  publisher = "MIT Press",
  url = "https://aclanthology.org/Q19-1026",
  doi = "10.1162/tacl_a_00276",
  pages = "452--466",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/bio_asq

 • תיאור תצורה : BioASQ, אתגר בנושא אינדקס סמנטי ביו-רפואי בקנה מידה גדול ומענה לשאלות, מכיל צמדי שאלות ותשובות שנוצרו על ידי מומחי תחום. לאחר מכן הם מקושרים ידנית למספר מאמרים מדעיים קשורים (PubMed). התקציר המלא של כל אחד מהמאמרים המקושרים מוורד ומשמש כהקשרים בודדים (למשל, ניתן לקשר שאלה בודדת למספר מאמרים עצמאיים כדי ליצור צמדי QA-קונטקסט מרובים). תקצירים שאינם מכילים בדיוק את התשובה נמחקים.

 • גודל הורדה : 2.54 MiB

 • גודל מערך נתונים : 6.70 MiB

 • שמור אוטומטי במטמון ( תיעוד ): כן

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 1,504
 • ציטוט :
@article{tsatsaronis2015overview,
  title={An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition},
  author={Tsatsaronis, George and Balikas, Georgios and Malakasiotis, Prodromos and Partalas, Ioannis and Zschunke, Matthias and Alvers, Michael R and Weissenborn, Dirk and Krithara, Anastasia and Petridis, Sergios and Polychronopoulos, Dimitris and others},
  journal={BMC bioinformatics},
  volume={16},
  number={1},
  pages={1--28},
  year={2015},
  publisher={Springer}
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/drop

 • תיאור תצורה : DROP (נימוק דיסקרטי על התוכן של פסקאות) נאספו בדומה ל-SQuAD, שם מתבקשים עובדי המונים ליצור צמדי שאלות ותשובות מפסקאות ויקיפדיה. השאלות מתמקדות בהנמקה כמותית, ומערך הנתונים המקורי מכיל תשובות מספריות לא מחלצות כמו גם תשובות טקסט מחלצות. נעשה שימוש במערך השאלות שהן מחלצות.

 • גודל הורדה : 578.25 KiB

 • גודל ערכת נתונים : 5.41 MiB

 • שמור אוטומטי במטמון ( תיעוד ): כן

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 1,503
 • ציטוט :
@inproceedings{dua-etal-2019-drop,
  title = "{DROP}: A Reading Comprehension Benchmark Requiring Discrete Reasoning Over Paragraphs",
  author = "Dua, Dheeru and
   Wang, Yizhong and
   Dasigi, Pradeep and
   Stanovsky, Gabriel and
   Singh, Sameer and
   Gardner, Matt",
  booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)",
  month = jun,
  year = "2019",
  address = "Minneapolis, Minnesota",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/N19-1246",
  doi = "10.18653/v1/N19-1246",
  pages = "2368--2378",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/duo_rc

 • תיאור תצורה : נעשה שימוש בפיצול ParaphraseRC של מערך הנתונים של DuoRC. במסגרת זו נאספים שני סיכומי עלילה שונים של אותו סרט - האחד מויקיפדיה והשני מ-IMDb. שני סטים שונים של עובדי המונים שואלים ועונים על שאלות על עלילת הסרט, כאשר ה"שואלים" מוצגים רק בדף ויקיפדיה, וה"משיבים" מוצגים רק בעמוד ה-IMDb. שאלות המסומנות כבלתי ניתנות לתשובה נמחקות.

 • גודל הורדה : 1.14 MiB

 • גודל מערך נתונים : 15.04 MiB

 • שמור אוטומטי במטמון ( תיעוד ): כן

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 1,501
 • ציטוט :
@inproceedings{saha-etal-2018-duorc,
  title = "{D}uo{RC}: Towards Complex Language Understanding with Paraphrased Reading Comprehension",
  author = "Saha, Amrita and
   Aralikatte, Rahul and
   Khapra, Mitesh M. and
   Sankaranarayanan, Karthik",
  booktitle = "Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2018",
  address = "Melbourne, Australia",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/P18-1156",
  doi = "10.18653/v1/P18-1156",
  pages = "1683--1693",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

מרקה/מרוץ

 • תיאור תצורה : מערך נתונים של הבנת הנקרא מבחינות (RACE) נאסף מבחינות הבנת הנקרא באנגלית עבור תלמידי חטיבות ביניים ותיכון סיניים. נעשה שימוש בחלוקת התיכון (שהיא יותר מאתגרת) וגם השאלות המרומזות בסגנון "מלא את החסר" (שהן לא טבעיות למשימה זו) מסוננות החוצה.

 • גודל הורדה : 1.49 MiB

 • גודל מערך נתונים : 3.53 MiB

 • שמור אוטומטי במטמון ( תיעוד ): כן

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 674
 • ציטוט :
@inproceedings{lai-etal-2017-race,
  title = "{RACE}: Large-scale {R}e{A}ding Comprehension Dataset From Examinations",
  author = "Lai, Guokun and
   Xie, Qizhe and
   Liu, Hanxiao and
   Yang, Yiming and
   Hovy, Eduard",
  booktitle = "Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = sep,
  year = "2017",
  address = "Copenhagen, Denmark",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D17-1082",
  doi = "10.18653/v1/D17-1082",
  pages = "785--794",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/relation_extraction

 • תיאור תצורה : בהינתן מערך נתונים למילוי משבצות, היחסים בין ישויות עוברים טרנספורמציה שיטתית לצמדי תשובות לשאלות באמצעות תבניות. לדוגמה, ניתן לבטא את הקשר educated_at(x, y) בין שתי ישויות x ו-y המופיעות במשפט כ"היכן חונך x?" עם תשובה y. תבניות מרובות עבור כל סוג קשר נאספות. נעשה שימוש בפיצול האפס של מערך הנתונים (הכללה ליחסים בלתי נראים), ורק הדוגמאות החיוביות נשמרות.

 • גודל הורדה : 830.88 KiB

 • גודל מערך נתונים : 3.71 MiB

 • שמור אוטומטי במטמון ( תיעוד ): כן

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 2,948
 • ציטוט :
@inproceedings{levy-etal-2017-zero,
  title = "Zero-Shot Relation Extraction via Reading Comprehension",
  author = "Levy, Omer and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Zettlemoyer, Luke",
  booktitle = "Proceedings of the 21st Conference on Computational Natural Language Learning ({C}o{NLL} 2017)",
  month = aug,
  year = "2017",
  address = "Vancouver, Canada",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/K17-1034",
  doi = "10.18653/v1/K17-1034",
  pages = "333--342",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/textbook_qa

 • תיאור תצורה : ספרי לימוד QA נאספים משיעורים מספרי הלימוד של מדעי החיים, מדעי כדור הארץ ומדעי הפיזיקה בחטיבת הביניים. שאלות המלוות בתרשים, או שאלות "נכון או לא נכון" אינן כלולות.

 • גודל הורדה : 1.79 MiB

 • גודל ערכת נתונים: 14.04 MiB

 • שמור אוטומטי במטמון ( תיעוד ): כן

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 1,503
 • ציטוט :
@inproceedings{kembhavi2017you,
  title={Are you smarter than a sixth grader? textbook question answering for multimodal machine comprehension},
  author={Kembhavi, Aniruddha and Seo, Minjoon and Schwenk, Dustin and Choi, Jonghyun and Farhadi, Ali and Hajishirzi, Hannaneh},
  booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern recognition},
  pages={4999--5007},
  year={2017}
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."