redakcja

 • opis :

NEWSROOM to duży zbiór danych do szkolenia i oceny systemów podsumowujących. Zawiera 1,3 miliona artykułów i streszczeń napisanych przez autorów i redaktorów w redakcjach 38 głównych publikacji.

Funkcje zestawu danych obejmują:

 • tekst: Wprowadź tekst wiadomości.
 • podsumowanie: Podsumowanie wiadomości.

Oraz dodatkowe funkcje:

 • tytuł: tytuł wiadomości.
 • url: adres URL wiadomości.
 • data: data artykułu.
 • gęstość: gęstość ekstrakcyjna.
 • zasięg: zasięg ekstrakcyjny.
 • kompresja: współczynnik kompresji.
 • gęstość_bin: niska, średnia, wysoka.
 • pokrycie_bin: ekstrakcyjne, abstrakcyjne.
 • kompresja_bin: niska, średnia, wysoka.

Ten zestaw danych można pobrać na żądanie. Rozpakuj całą zawartość „train.jsonl, dev.jsonl, test.jsonl” do folderu tfds.

 • Dodatkowa dokumentacja : Przeglądaj dokumenty z kodem na

 • Strona główna : https://summari.es

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.newsroom.Builder

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak informacji o wersji.
 • Rozmiar pliku do pobrania : Unknown size

 • Rozmiar zestawu danych : 5.13 GiB

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do katalogu download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Zestaw danych należy pobrać ze strony https://summari.es/download/ Strona wymaga rejestracji. Po pobraniu umieść pliki dev.jsonl, test.jsonl i train.jsonl w katalogu manual_dir.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 108862
'train' 995,041
'validation' 108837
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'compression': float32,
  'compression_bin': Text(shape=(), dtype=string),
  'coverage': float32,
  'coverage_bin': Text(shape=(), dtype=string),
  'date': Text(shape=(), dtype=string),
  'density': float32,
  'density_bin': Text(shape=(), dtype=string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
  'title': Text(shape=(), dtype=string),
  'url': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kompresja Napinacz pływak32
kompresja_bin Tekst strunowy
zasięg Napinacz pływak32
zasięg_bin Tekst strunowy
data Tekst strunowy
gęstość Napinacz pływak32
gęstość_bin Tekst strunowy
streszczenie Tekst strunowy
tekst Tekst strunowy
tytuł Tekst strunowy
adres URL Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{Grusky_2018,
  title={Newsroom: A Dataset of 1.3 Million Summaries with Diverse Extractive Strategies},
  url={http://dx.doi.org/10.18653/v1/n18-1065},
  DOI={10.18653/v1/n18-1065},
  journal={Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of
     the Association for Computational Linguistics: Human Language
     Technologies, Volume 1 (Long Papers)},
  publisher={Association for Computational Linguistics},
  author={Grusky, Max and Naaman, Mor and Artzi, Yoav},
  year={2018}
}