ความคิดเห็น

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูลความคิดเห็น Opinosis ประกอบด้วยประโยคที่ดึงมาจากบทวิจารณ์สำหรับ 51 หัวข้อ หัวข้อและความคิดเห็นได้รับจาก Tripadvisor, Edmunds.com และ Amazon.com

แยก ตัวอย่าง
'train' 51
 • โครงสร้างคุณลักษณะ :
FeaturesDict({
  'review_sents': Text(shape=(), dtype=string),
  'summaries': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ ระดับ รูปร่าง Dประเภท คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
รีวิว_ส่ง ข้อความ สตริง
สรุป ลำดับ (ข้อความ) (ไม่มี,) สตริง
 • การอ้างอิง :
@inproceedings{ganesan2010opinosis,
 title={Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant opinions},
 author={Ganesan, Kavita and Zhai, ChengXiang and Han, Jiawei},
 booktitle={Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics},
 pages={340--348},
 year={2010},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}