oxford_flowers102

 • opis :

Zbiór danych Oxford Flowers 102 jest zgodny ze 102 kategoriami kwiatów powszechnie występującymi w Wielkiej Brytanii. Każda klasa składa się z od 40 do 258 obrazów. Obrazy mają dużą skalę, pozę i różnice w oświetleniu. Ponadto istnieją kategorie, które mają duże różnice w obrębie kategorii i kilka bardzo podobnych kategorii.

Zbiór danych jest podzielony na zbiór uczący, zbiór walidacyjny i zbiór testowy. Zestaw uczący i zestaw do walidacji składają się z 10 obrazów na klasę (w sumie 1020 obrazów każdy). Zestaw testowy składa się z pozostałych 6149 obrazów (minimum 20 na klasę).

Rozdzielać Przykłady
'test' 6149
'train' 1020
'validation' 1020
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=102),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Nilsback, M-E. and Zisserman, A.",
  title = "Automated Flower Classification over a Large Number of Classes",
  booktitle = "Proceedings of the Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing",
  year = "2008",
  month = "Dec"
}