ผ่าน

 • คำอธิบาย :

PASS คือชุดข้อมูลภาพขนาดใหญ่ที่ไม่รวมถึงมนุษย์ ชิ้นส่วนของมนุษย์ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลอื่นๆ ได้ สามารถใช้สำหรับการฝึกอบรมล่วงหน้าแบบมีผู้ดูแลด้วยตนเองคุณภาพสูง ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวได้อย่างมาก

PASS มีรูปภาพ 1,439,589 ภาพโดยไม่มีป้ายกำกับใดๆ ที่มาจาก YFCC-100M

รูปภาพทั้งหมดในชุดข้อมูลนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต CC-BY เช่นเดียวกับชุดข้อมูลนั้นเอง สำหรับ YFCC-100M ดู http://www.multimediacommons.org/

 • เอกสารประกอบเพิ่มเติม : สำรวจในเอกสารด้วยรหัส

 • หน้าแรก : https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pass/

 • ซอร์สโค้ด : tfds.datasets.pass.Builder

 • รุ่น :

  • 1.0.0 : การเปิดตัวครั้งแรก
  • 2.0.0 : v2: ลบรูปภาพ 472 รูปออกจาก v1 เนื่องจากมีมนุษย์อยู่ เพิ่มข้อมูลเมตาด้วย: วันที่ถ่ายและ GPS
  • 3.0.0 (ค่าเริ่มต้น): v3: ลบ 131 รูปภาพออกจาก v2 เนื่องจากมีรูปคน/รอยสัก
 • ขนาดดาวน์โหลด : 167.30 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 166.43 GiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 1,439,588
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/creator_uname': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/date_taken': Text(shape=(), dtype=string),
  'image/gps_lat': float32,
  'image/gps_lon': float32,
  'image/hash': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี ไม่มี 3) uint8
รูปภาพ/creator_uname ข้อความ เชือก
ภาพ/date_taken ข้อความ เชือก
ภาพ/gps_lat เทนเซอร์ ลอย32
ภาพ/gps_lon เทนเซอร์ ลอย32
รูปภาพ/แฮช ข้อความ เชือก

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@Article{asano21pass,
author = "Yuki M. Asano and Christian Rupprecht and Andrew Zisserman and Andrea Vedaldi",
title = "PASS: An ImageNet replacement for self-supervised pretraining without humans",
journal = "NeurIPS Track on Datasets and Benchmarks",
year = "2021"
}