מקומות365_small

מערך הנתונים של Places365-Standard מכיל 1.8 מיליון תמונות רכבת מ-365 קטגוריות של סצינות, המשמשות לאימון ה-CNN של Places365. יש 50 תמונות לכל קטגוריה בערכת האימות ו-900 תמונות לכל קטגוריה בערכת הבדיקות.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 328,500
'train' 1,803,460
'validation' 36,500
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=365),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
שם קובץ טֶקסט חוּט
תמונה תמונה (256, 256, 3) uint8
תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

 • ציטוט :
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}