แพลนเต้_k

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยรูปภาพใบพืชที่มีสุขภาพดีและไม่แข็งแรงจำนวน 2,153 ภาพ แบ่งออกเป็น 16 หมวดหมู่ตามสายพันธุ์และสภาวะสุขภาพ รูปภาพอยู่ในรูปแบบ JPG ความละเอียดสูง

URL ชุดข้อมูล: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 ใบอนุญาต: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

แยก ตัวอย่าง
'train' 2,153
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=16),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี ไม่มี 3) uint8
รูปภาพ/ชื่อไฟล์ ข้อความ เชือก
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}