ראדון

 • תיאור :

ראדון הוא גז רדיואקטיבי החודר לבתים דרך נקודות מגע עם הקרקע. זהו חומר מסרטן המהווה את הגורם העיקרי לסרטן ריאות אצל לא מעשנים. רמות הראדון משתנות מאוד ממשק בית למשק בית. מערך נתונים זה מכיל רמות ראדון נמדדות בבתים בארה"ב לפי מחוז ומדינה. התווית 'פעילות' היא ריכוז הראדון הנמדד ב-pCi/L. מנבאים חשובים הם 'קומה' (רצפת הבית בה בוצעה המדידה), 'מחוז' (המחוז בארה"ב בו נמצא הבית) ו-'Uppm' (מדידה של רמת האורניום בקרקע לפי מחוז ).

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 12,573
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'activity': float32,
  'features': FeaturesDict({
    'Uppm': float32,
    'adjwt': float32,
    'basement': string,
    'cntyfips': int32,
    'county': string,
    'dupflag': int32,
    'floor': int32,
    'idnum': int32,
    'lat': float32,
    'lon': float32,
    'pcterr': float32,
    'region': int32,
    'rep': int32,
    'room': int32,
    'startdt': int32,
    'starttm': int32,
    'state': string,
    'state2': string,
    'stfips': int32,
    'stopdt': int32,
    'stoptm': int32,
    'stratum': int32,
    'typebldg': int32,
    'wave': int32,
    'windoor': string,
    'zip': int32,
    'zipflag': int32,
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
פעילות מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות FeaturesDict
תכונות/Uppm מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/התאמה מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/מרתף מוֹתֵחַ חוּט
תכונות/cntyfips מוֹתֵחַ int32
תכונות/מחוז מוֹתֵחַ חוּט
תכונות/דפגל מוֹתֵחַ int32
תכונות/קומה מוֹתֵחַ int32
תכונות/idnum מוֹתֵחַ int32
תכונות/לט מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/אורך מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/pcterr מוֹתֵחַ לצוף32
תכונות/אזור מוֹתֵחַ int32
תכונות/נציג מוֹתֵחַ int32
תכונות/חדר מוֹתֵחַ int32
תכונות/startdt מוֹתֵחַ int32
תכונות/starttm מוֹתֵחַ int32
תכונות/מצב מוֹתֵחַ חוּט
תכונות/מצב2 מוֹתֵחַ חוּט
תכונות/stfips מוֹתֵחַ int32
features/stopdt מוֹתֵחַ int32
features/stoptm מוֹתֵחַ int32
תכונות/שכבה מוֹתֵחַ int32
features/typebldg מוֹתֵחַ int32
תכונות/גל מוֹתֵחַ int32
תכונות/דלת חלון מוֹתֵחַ חוּט
תכונות/zip מוֹתֵחַ int32
תכונות/zipflag מוֹתֵחַ int32
 • ציטוט :
@book{GelmanHill:2007,
 author = {Gelman, Andrew and Hill, Jennifer},
 title = {Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models},
 publisher = {Cambridge University Press},
 series = {Analytical methods for social research},
 year = 2007
}