מאמרים_מדעיים

 • תיאור :

מערכי נתונים של מאמרים מדעיים מכילים שתי קבוצות של מסמכים ארוכים ומובנים. מערכי הנתונים מתקבלים ממאגרי ArXiv ו-PubMed OpenAccess.

גם ל"arxiv" וגם ל"pubmed" יש שתי תכונות:

FeaturesDict({
  'abstract': Text(shape=(), dtype=string),
  'article': Text(shape=(), dtype=string),
  'section_names': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תַקצִיר טֶקסט חוּט
מאמר טֶקסט חוּט
שמות_קטעים טֶקסט חוּט
@article{Cohan_2018,
  title={A Discourse-Aware Attention Model for Abstractive Summarization of
      Long Documents},
  url={http://dx.doi.org/10.18653/v1/n18-2097},
  DOI={10.18653/v1/n18-2097},
  journal={Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of
     the Association for Computational Linguistics: Human Language
     Technologies, Volume 2 (Short Papers)},
  publisher={Association for Computational Linguistics},
  author={Cohan, Arman and Dernoncourt, Franck and Kim, Doo Soon and Bui, Trung and Kim, Seokhwan and Chang, Walter and Goharian, Nazli},
  year={2018}
}

scientific_papers/arxiv (תצורת ברירת מחדל)

 • תיאור תצורה : מסמכים ממאגר ArXiv.

 • גודל מערך נתונים : 7.07 GiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 6,440
'train' 203,037
'validation' 6,436

מאמרים מדעיים/פורסם

 • תיאור תצורה : מסמכים ממאגר PubMed.

 • גודל מערך נתונים : 2.34 GiB

 • פיצולים :

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 6,658
'train' 119,924
'validation' 6,633