publikacje naukowe

 • opis :

Zbiory danych artykułów naukowych zawierają dwa zestawy długich i ustrukturyzowanych dokumentów. Zbiory danych pochodzą z repozytoriów ArXiv i PubMed OpenAccess.

Zarówno „arxiv”, jak i „pubmed” mają dwie cechy:

FeaturesDict({
  'abstract': Text(shape=(), dtype=string),
  'article': Text(shape=(), dtype=string),
  'section_names': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
abstrakcyjny Tekst strunowy
artykuł Tekst strunowy
nazwy_sekcji Tekst strunowy
@article{Cohan_2018,
  title={A Discourse-Aware Attention Model for Abstractive Summarization of
      Long Documents},
  url={http://dx.doi.org/10.18653/v1/n18-2097},
  DOI={10.18653/v1/n18-2097},
  journal={Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of
     the Association for Computational Linguistics: Human Language
     Technologies, Volume 2 (Short Papers)},
  publisher={Association for Computational Linguistics},
  author={Cohan, Arman and Dernoncourt, Franck and Kim, Doo Soon and Bui, Trung and Kim, Seokhwan and Chang, Walter and Goharian, Nazli},
  year={2018}
}

science_papers/arxiv (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Dokumenty z repozytorium ArXiv.

 • Rozmiar zestawu danych : 7.07 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 6440
'train' 203037
'validation' 6436

artykuły_naukowe/publikowane

 • Opis konfiguracji : Dokumenty z repozytorium PubMed.

 • Rozmiar zestawu danych : 2.34 GiB

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 6658
'train' 119 924
'validation' 6633