כלבי_stanford

 • תיאור :

מערך הנתונים של Stanford Dogs מכיל תמונות של 120 גזעי כלבים מרחבי העולם. מערך נתונים זה נבנה באמצעות תמונות והערות מ-ImageNet למשימה של סיווג תמונות עדין. יש 20,580 תמונות, מתוכן 12,000 משמשות לאימון ו-8580 לבדיקות. תוויות כיתה והערות תיבות תוחמות מסופקות עבור כל 12,000 התמונות.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 8,580
'train' 12,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=120),
  'objects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
  }),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (אין, אין, 3) uint8
תמונה/שם קובץ טֶקסט חוּט
תווית ClassLabel int64
חפצים סדר פעולות
אובייקטים/bbox BBoxFeature (4,) לצוף32

רְאִיָה

 • ציטוט :
@inproceedings{KhoslaYaoJayadevaprakashFeiFei_FGVC2011,
author = "Aditya Khosla and Nityananda Jayadevaprakash and Bangpeng Yao and
     Li Fei-Fei",
title = "Novel Dataset for Fine-Grained Image Categorization",
booktitle = "First Workshop on Fine-Grained Visual Categorization,
       IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition",
year = "2011",
month = "June",
address = "Colorado Springs, CO",
}
@inproceedings{imagenet_cvpr09,
    AUTHOR = {Deng, J. and Dong, W. and Socher, R. and Li, L.-J. and
         Li, K. and Fei-Fei, L.},
    TITLE = { {ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database} },
    BOOKTITLE = {CVPR09},
    YEAR = {2009},
    BIBSOURCE = "http://www.image-net.org/papers/imagenet_cvpr09.bib"}