stanford_dogs

 • opis :

Zbiór danych Stanford Dogs zawiera obrazy 120 ras psów z całego świata. Ten zestaw danych został zbudowany przy użyciu obrazów i adnotacji z ImageNet w celu szczegółowej kategoryzacji obrazów. Dostępnych jest 20 580 obrazów, z których 12 000 służy do trenowania, a 8580 do testowania. Etykiety klas i adnotacje dotyczące ramek są dostępne dla wszystkich 12 000 obrazów.

Podział Przykłady
'test' 8580
'train' 12 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=120),
  'objects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
obiekty Sekwencja
obiekty/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@inproceedings{KhoslaYaoJayadevaprakashFeiFei_FGVC2011,
author = "Aditya Khosla and Nityananda Jayadevaprakash and Bangpeng Yao and
     Li Fei-Fei",
title = "Novel Dataset for Fine-Grained Image Categorization",
booktitle = "First Workshop on Fine-Grained Visual Categorization,
       IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition",
year = "2011",
month = "June",
address = "Colorado Springs, CO",
}
@inproceedings{imagenet_cvpr09,
    AUTHOR = {Deng, J. and Dong, W. and Socher, R. and Li, L.-J. and
         Li, K. and Fei-Fei, L.},
    TITLE = { {ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database} },
    BOOKTITLE = {CVPR09},
    YEAR = {2009},
    BIBSOURCE = "http://www.image-net.org/papers/imagenet_cvpr09.bib"}