stl10

 • opis :

Zestaw danych STL-10 to zestaw danych do rozpoznawania obrazu do opracowywania nienadzorowanych algorytmów uczenia się funkcji, głębokiego uczenia się i uczenia się samouków. Jest inspirowany zestawem danych CIFAR-10, ale z pewnymi modyfikacjami. W szczególności, każda klasa ma mniej oznaczonych przykładów szkoleniowych niż w CIFAR-10, ale zapewniono bardzo duży zestaw nieoznaczonych przykładów, aby nauczyć się modeli obrazów przed nadzorowanym szkoleniem. Podstawowym wyzwaniem jest wykorzystanie nieoznakowanych danych (które pochodzą z podobnego, ale innego rozkładu niż dane z etykietami) do zbudowania użytecznego a priori. Wszystkie obrazy zostały pozyskane z oznaczonych przykładów w ImageNet.

Podział Przykłady
'test' 8000
'train' 5000
'unlabelled' 100 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(96, 96, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (96, 96, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@inproceedings{coates2011stl10,
 title={ {An Analysis of Single Layer Networks in Unsupervised Feature Learning} },
 author={Coates, Adam and Ng, Andrew and Lee, Honglak},
 booktitle={AISTATS},
 year={2011},
 note = {\url{https://cs.stanford.edu/~acoates/papers/coatesleeng_aistats_2011.pdf} },
}