เป็นระเบียบเรียบร้อย

 • คำอธิบาย :

 • หน้าแรก : https://github.com/jimmyyhwu/tidybot

 • ซอร์สโค้ด : tfds.robotics.rtx.Tidybot

 • รุ่น :

  • 0.1.0 (ค่าเริ่มต้น): การเปิดตัวครั้งแรก
 • ขนาดการดาวน์โหลด : Unknown size

 • ขนาดชุดข้อมูล : 20.16 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 24
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': string,
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': string,
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'object': string,
      'receptacles': Sequence(string),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ตอนที่_ข้อมูลเมตา คุณสมบัติDict
ตอนที่_metadata/file_path เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน ชุดข้อมูล
ขั้นตอน/การดำเนินการ เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/ส่วนลด สเกลาร์ ลอย32
ขั้นตอน/is_first เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/is_last เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/is_terminal เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/ภาษา_embedding เทนเซอร์ (512,) ลอย32
ขั้นตอน/Language_instruction เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/การสังเกต คุณสมบัติDict
ขั้นตอน/การสังเกต/ภาพ ภาพ (360, 640, 3) uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/วัตถุ เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/การสังเกต/ภาชนะ ลำดับ (เทนเซอร์) (ไม่มี,) เชือก
ขั้นตอน/รางวัล สเกลาร์ ลอย32
@article{wu2023tidybot,title = {TidyBot: Personalized Robot Assistance with Large Language Models},author = {Wu, Jimmy and Antonova, Rika and Kan, Adam and Lepert, Marion and Zeng, Andy and Song, Shuran and Bohg, Jeannette and Rusinkiewicz, Szymon and Funkhouser, Thomas},journal = {Autonomous Robots},year = {2023} }