tytaniczny

 • opis :

Zbiór danych opisujący status przeżycia poszczególnych pasażerów na Titanicu. Brakujące wartości w oryginalnym zbiorze danych są reprezentowane za pomocą ?. Brakujące wartości zmiennoprzecinkowe i int są zastępowane przez -1, brakujące wartości łańcuchowe są zastępowane przez „Nieznane”.

 • Strona główna : https://www.openml.org/d/40945

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.titanic.Builder

 • Wersje :

  • 2.0.0 : Nowy podzielony interfejs API ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 3.0.0 : Użyj standardowego płaskiego słownika funkcji dla zestawu danych. Użyj as_supervised=True , aby podzielić zestaw danych na krotkę (features_dict, survived) .
  • 4.0.0 (domyślnie): Napraw odwrócone etykiety, które zostały odwrócone w wersji 3.0.0.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 114.98 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 382.58 KiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1309
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'age': float32,
  'boat': string,
  'body': int32,
  'cabin': string,
  'embarked': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=4),
  'fare': float32,
  'home.dest': string,
  'name': string,
  'parch': int32,
  'pclass': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'sex': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'sibsp': int32,
  'survived': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'ticket': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
wiek Napinacz pływak32
łódź Napinacz strunowy
ciało Napinacz int32
kabina Napinacz strunowy
zaokrętowany Etykieta klasy int64
opłata Napinacz pływak32
dom.cel Napinacz strunowy
nazwa Napinacz strunowy
prażyć Napinacz int32
pklasa Etykieta klasy int64
seks Etykieta klasy int64
sibsp Napinacz int32
przeżył Etykieta klasy int64
bilet Napinacz strunowy
 • Nadzorowane klucze (patrz as_supervised doc ): ({'age': 'age', 'boat': 'boat', 'body': 'body', 'cabin': 'cabin', 'embarked': 'embarked', 'fare': 'fare', 'home.dest': 'home.dest', 'name': 'name', 'parch': 'parch', 'pclass': 'pclass', 'sex': 'sex', 'sibsp': 'sibsp', 'ticket': 'ticket'}, 'survived')

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nieobsługiwany.

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

 • Cytat :
@ONLINE {titanic,
author = "Frank E. Harrell Jr., Thomas Cason",
title = "Titanic dataset",
month = "oct",
year  = "2017",
url  = "https://www.openml.org/d/40945"
}
,

 • opis :

Zbiór danych opisujący status przeżycia poszczególnych pasażerów na Titanicu. Brakujące wartości w oryginalnym zbiorze danych są reprezentowane za pomocą ?. Brakujące wartości zmiennoprzecinkowe i int są zastępowane przez -1, brakujące wartości łańcuchowe są zastępowane przez „Nieznane”.

 • Strona główna : https://www.openml.org/d/40945

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.titanic.Builder

 • Wersje :

  • 2.0.0 : Nowy podzielony interfejs API ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 3.0.0 : Użyj standardowego płaskiego słownika funkcji dla zestawu danych. Użyj as_supervised=True , aby podzielić zestaw danych na krotkę (features_dict, survived) .
  • 4.0.0 (domyślnie): Napraw odwrócone etykiety, które zostały odwrócone w wersji 3.0.0.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 114.98 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 382.58 KiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1309
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'age': float32,
  'boat': string,
  'body': int32,
  'cabin': string,
  'embarked': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=4),
  'fare': float32,
  'home.dest': string,
  'name': string,
  'parch': int32,
  'pclass': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'sex': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'sibsp': int32,
  'survived': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'ticket': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
wiek Napinacz pływak32
łódź Napinacz strunowy
ciało Napinacz int32
kabina Napinacz strunowy
zaokrętowany Etykieta klasy int64
opłata Napinacz pływak32
dom.cel Napinacz strunowy
nazwa Napinacz strunowy
prażyć Napinacz int32
pklasa Etykieta klasy int64
seks Etykieta klasy int64
sibsp Napinacz int32
przeżył Etykieta klasy int64
bilet Napinacz strunowy
 • Nadzorowane klucze (patrz as_supervised doc ): ({'age': 'age', 'boat': 'boat', 'body': 'body', 'cabin': 'cabin', 'embarked': 'embarked', 'fare': 'fare', 'home.dest': 'home.dest', 'name': 'name', 'parch': 'parch', 'pclass': 'pclass', 'sex': 'sex', 'sibsp': 'sibsp', 'ticket': 'ticket'}, 'survived')

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nieobsługiwany.

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

 • Cytat :
@ONLINE {titanic,
author = "Frank E. Harrell Jr., Thomas Cason",
title = "Titanic dataset",
month = "oct",
year  = "2017",
url  = "https://www.openml.org/d/40945"
}