nienaturalne_instrukcje

 • opis :

Zbiór danych opisany w artykule: Unnatural Instructions: Tuning Language Models with (prawie) bez pracy ludzkiej (2022). Zawiera zestawy instrukcji w języku naturalnym z opcjonalnymi ograniczeniami / przeformułowaniami generowanymi przez LLM.

Podział Przykłady
'train' 66010
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'instances': Sequence({
    'constraints': Text(shape=(), dtype=string),
    'input': Text(shape=(), dtype=string),
    'instruction_with_input': Text(shape=(), dtype=string),
    'output': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'instruction': Text(shape=(), dtype=string),
  'reformulations': Sequence({
    'input': Text(shape=(), dtype=string),
    'instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'instruction_with_input': Text(shape=(), dtype=string),
    'output': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
ID Tekst strunowy Unikalny identyfikator np.
instancje Sekwencja
instancje/ograniczenia Tekst strunowy Ograniczenia specyficzne dla zadania.
instancje/wejście Tekst strunowy Dane wejściowe, które mają zostać wprowadzone do symboli zastępczych dla danej instrukcji.
instancje/instrukcja_z_wejsciem Tekst strunowy Instrukcje z danymi wejściowymi dostarczane do symboli zastępczych.
instancje/wyjście Tekst strunowy Docelowe wyjście dla danego zadania.
instrukcja Tekst strunowy Instrukcja z symbolem zastępczym dla danych wejściowych.
przeformułowania Sekwencja
przeformułowania/wkład Tekst strunowy Dane wejściowe, które mają zostać wprowadzone do symboli zastępczych dla danej instrukcji.
przeformułowania/instrukcje Tekst strunowy Instrukcja z symbolem zastępczym dla danych wejściowych.
przeformułowania/instrukcja_z_wprowadzeniem Tekst strunowy Instrukcje z danymi wejściowymi dostarczane do symboli zastępczych.
przeformułowania/wyjście Tekst strunowy Docelowe wyjście dla danego zadania.
 • Cytat :
@misc{honovich2022unnatural,
   title = {Unnatural Instructions: Tuning Language Models with (Almost) No Human Labor},
   author = {Honovich, Or and Scialom, Thomas and Levy, Omer and Schick, Timo},
   url = {https://arxiv.org/abs/2212.09689},
   publisher = {arXiv},
   year={2022}
}