web_nlg

 • opis :

Dane zawierają zestawy od 1 do 7 trójek postaci podmiot-orzeczenie-obiekt wyodrębnione z (DBpedia)[ https://wiki.dbpedia.org/ ] oraz tekst w języku naturalnym, który jest werbalizacją tych trójek. Dane testowe obejmują 15 różnych domen, z których tylko 10 pojawia się w danych treningowych. Zestaw danych jest zgodny ze znormalizowanym formatem tabeli.

Rozdzielać Przykłady
'test_all' 4928
'test_unseen' 2433
'train' 18102
'validation' 2268
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': string,
    'table': Sequence({
      'column_header': string,
      'content': string,
      'row_number': int16,
    }),
  }),
  'target_text': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Wprowadź tekst FunkcjeDict
tekst_wejściowy/kontekst Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela Sekwencja
tekst_wejściowy/tabela/nagłówek_kolumny Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela/treść Napinacz strunowy
tekst_wejściowy/tabela/numer_wiersza Napinacz int16
tekst_docelowy Napinacz strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{gardent2017creating,
  title = ""Creating Training Corpora for {NLG} Micro-Planners"",
  author = ""Gardent, Claire and
   Shimorina, Anastasia and
   Narayan, Shashi and
   Perez-Beltrachini, Laura"",
  booktitle = ""Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)"",
  month = jul,
  year = ""2017"",
  address = ""Vancouver, Canada"",
  publisher = ""Association for Computational Linguistics"",
  doi = ""10.18653/v1/P17-1017"",
  pages = ""179--188"",
  url = ""https://www.aclweb.org/anthology/P17-1017.pdf""
}