ویکیان، ویکیان

 • توضیحات :

WikiANN (گاهی اوقات PAN-X نامیده می‌شود) مجموعه داده‌های چندزبانه شناسایی موجودیت است که از مقالات ویکی‌پدیا با برچسب‌های LOC (مکان)، PER (شخص) و ORG (سازمان) در قالب IOB2 حاشیه‌نویسی شده است. این نسخه مربوط به تقسیم‌های متوازن قطار، توسعه و آزمایش رحیمی و همکاران است. (2019)، که از 176 زبان از 282 زبان موجود در مجموعه اصلی WikiANN پشتیبانی می کند.

FeaturesDict({
  'langs': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'spans': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'tags': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7)),
  'tokens': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
زبان ها دنباله (متن) (هیچ یک،) رشته
دهانه می کند دنباله (متن) (هیچ یک،) رشته
برچسب ها دنباله (ClassLabel) (هیچ یک،) int64
توکن ها دنباله (متن) (هیچ یک،) رشته
@inproceedings{rahimi-etal-2019-massively,
  title = "Massively Multilingual Transfer for {NER}",
  author = "Rahimi, Afshin and
   Li, Yuan and
   Cohn, Trevor",
  booktitle = "Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association   for Computational Linguistics",
  month = jul,
  year = "2019",
  address = "Florence, Italy",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P19-1015",
  pages = "151--164",
}

wikiann/ace (پیکربندی پیش‌فرض)

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ace train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 54.10 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/af

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann af train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 1.46 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000
'validation' 1000

wikiann/als

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های ویکیان als train/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 72.71 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/am

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann am train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 57.45 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ang

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ang train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 54.09 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/an

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann یک قطار/dev/test تقسیم می‌شود

 • اندازه مجموعه داده : 453.48 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/arc

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann arc train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 46.72 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ar

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ar train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.68 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/arz

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann arz train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 63.88 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/as

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann به عنوان تقسیم قطار/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 67.52 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ast

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ast train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 530.44 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/ay

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ay train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 35.33 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/az

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann az train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 2.39 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 10000
'validation' 1000

wikiann/bar

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann bar train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 43.94 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ba

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ba train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 72.95 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/bat-smg

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann bat-smg train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 63.67 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/be

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann be train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 3.63 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 15000
'validation' 1000

wikiann/be-x-old

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann be-x-old train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 1.95 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000
'validation' 1000

wikiann/bg

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann bg train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 8.79 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/bh

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann bh train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 80.45 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/bn

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann bn train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 2.60 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 10000
'validation' 1000

wikiann/bo

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های ویکیان بو قطار/dev/تست

 • اندازه مجموعه داده : 55.98 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/br

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann br train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 504.28 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/bs

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار/dev/تست Wikiann bs

 • حجم مجموعه داده : 3.05 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 15000
'validation' 1000

wikiann/ca

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ca train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.95 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/cbk-zam

 • توضیحات پیکربندی : ویکیان cbk-zam train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 102.73 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/cdo

 • توضیحات پیکربندی : ویکیان cdo train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 76.46 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ceb

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ceb train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 54.40 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ce

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ce train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 90.21 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ckb

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ckb train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 579.97 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/co

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann co train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 41.70 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/crh

 • توضیحات پیکربندی : ویکیان crh train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 53.30 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/csb

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann csb train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 64.54 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/cs

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های ویکیان cs train/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 7.22 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/cv

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار/dev/تست ویکیان سی وی

 • اندازه مجموعه داده : 66.00 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/cy

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann cy train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 2.08 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 10000
'validation' 1000

wikiann/da

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann da train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.14 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/de

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann de train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.88 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/diq

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann diq train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 53.87 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/dv

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann dv train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 73.24 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/el

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann el train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 9.26 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/eml

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann eml train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 67.16 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/en

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann en train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.97 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/eo

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann eo train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.46 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 15000
'validation' 10000

wikiann/es

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann es train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.33 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/et

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann et train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.31 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 15000
'validation' 10000

wikiann/eu

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann eu train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.82 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 10000
'validation' 10000

wikiann/ext

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار ext/dev/test Wikiann

 • حجم مجموعه داده : 59.86 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/fa

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann fa train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.82 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/fi

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann fi train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.51 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/fiu-vro

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann fiu-vro train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 65.91 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/fo

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann برای تقسیم‌بندی قطار/dev/تست

 • حجم مجموعه داده : 55.92 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/frr

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann frr train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 41.98 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/fr

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann fr train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.46 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann / خز

 • شرح پیکربندی : تقسیم‌های قطار/dev/تست خز Wikiann

 • حجم مجموعه داده : 62.83 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/fy

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann fy train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 521.68 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/gan

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann gan train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 45.24 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ga

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ga train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 544.53 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/gd

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann gd train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 50.07 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/gl

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann gl train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.48 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 15000
'validation' 10000

wikiann/gn

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann gn train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 59.81 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/gu

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann gu train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 105.52 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/hak

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann hak train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 46.47 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/he

 • توضیحات پیکربندی : ویکیان تقسیمات آموزشی/dev/test را انجام می‌دهد

 • حجم مجموعه داده : 8.55 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/سلام

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های ویکیان سلام قطار/dev/تست

 • حجم مجموعه داده : 1.59 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000
'validation' 1000

wikiann/hr

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های Wikiann hr train/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 7.12 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/hsb

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann hsb train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 57.13 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/hu

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann hu train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.69 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/hy

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann hy train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 3.42 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 15000
'validation' 1000

wikiann/ia

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ia train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 69.12 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/id

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann id train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.14 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/ig

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ig train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 42.87 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ilo

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ilo train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 44.54 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/io

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann io train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 46.46 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/is

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann تقسیم‌بندی قطار/dev/test است

 • حجم مجموعه داده : 552.81 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/it

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann it train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.86 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/ja

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ja train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 14.80 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/jbo

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann jbo train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 42.70 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/jv

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann jv train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 46.62 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ka

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ka train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 8.47 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 10000
'validation' 10000

wikiann/kk

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann kk train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 696.23 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000

wikiann/km

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های Wikiann km train/dev/test

 • اندازه مجموعه داده : 90.85 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/kn

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann kn train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 87.73 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ko

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ko train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.81 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000

wikiann/ksh

 • توضیحات پیکربندی : ویکیان ksh train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 57.31 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ku

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ku train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 51.26 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ky

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ky train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 75.74 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/la

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann la train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 1.15 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000
'validation' 1000

wikiann/lb

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann lb train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 1.28 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000
'validation' 1000

wikiann/lij

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann lij train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 61.82 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/li

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann li train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 47.45 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/lmo

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann lmo train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 60.66 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/ln

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ln train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 53.14 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/lt

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann lt train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.09 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 10000
'validation' 10000

wikiann/lv

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann lv train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.07 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 10000
'validation' 10000

wikiann/map-bms

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann map-bms train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 53.08 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/mg

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های Wikiann mg train/dev/test

 • اندازه مجموعه داده : 54.92 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/mhr

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mhr train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 57.46 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

ویکیان/دقیقه

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann min train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 59.47 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/mi

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mi train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 75.39 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100

wikiann/mk

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mk train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 3.03 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 10000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ml

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار/dev/تست Wikiann ml

 • حجم مجموعه داده : 3.68 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 10000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/mn

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mn train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 57.44 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

ویکیان/آقای

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mr train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 1.88 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ms

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ms train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 3.33 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 20000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/mt

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mt train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 56.14 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/mwl

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mwl train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 90.71 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/my

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann my train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 120.06 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/mzn

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann mzn train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 60.55 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/nap

 • توضیحات پیکربندی : ویکیان ناپ قطار/تک/تست تقسیم می‌شود

 • اندازه مجموعه داده : 54.66 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/nds

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار/dev/تست Wikiann nds

 • حجم مجموعه داده : 59.27 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ne

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ne train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 86.38 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/nl

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann nl train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.03 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/nn

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann nn train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 4.23 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 20000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/خیر

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann بدون تقسیم قطار/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 7.45 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/nov

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann nov train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 41.55 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/oc

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann oc train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 47.08 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/یا

 • توضیحات پیکربندی : تقسیمات Wikiann یا train/dev/test

 • اندازه مجموعه داده : 78.96 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/os

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های ویکیان os train/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 64.83 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/pa

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann pa train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 65.44 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/pdc

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann pdc train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 54.89 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/pl

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann pl train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.25 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/pms

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های pms train/dev/test Wikiann

 • اندازه مجموعه داده : 60.25 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/pnb

 • توضیحات پیکربندی : ویکیان pnb train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 51.34 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ps

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ps train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 102.92 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/pt

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann pt train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.24 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/qu

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann qu train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 44.98 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/rm

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann rm train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 67.64 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ro

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ro train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.57 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ru

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ru train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 8.39 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/rw

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann rw train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 42.88 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sah

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sah train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 68.91 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sa

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sa train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 120.55 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/scn

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann scn train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 47.93 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sco

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های قطار اسکو / توسعه / آزمون ویکیان

 • اندازه مجموعه داده : 50.61 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sd

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sd train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 98.67 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sh

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های Wikiann sh train/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 5.86 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ساده

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار/dev/تست ساده Wikiann

 • حجم مجموعه داده : 4.23 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 20000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/si

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann si train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 80.41 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sk

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sk train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.01 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sl

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sl train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.61 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 15000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/so

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann بنابراین آموزش/dev/test تقسیم می‌شود

 • حجم مجموعه داده : 48.82 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sq

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sq train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 1.11 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sr

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های Wikiann sr train/dev/test

 • حجم مجموعه داده : 8.22 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/su

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann su train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 51.14 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sv

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sv train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 7.70 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/sw

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann sw train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 427.56 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/szl

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann szl train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 46.39 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ta

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ta train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 5.08 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 15000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/te

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann te train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 906.64 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/tg

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann tg train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 67.61 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/th

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار/dev/تست ویکیان

 • حجم مجموعه داده : 29.46 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/tk

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann tk train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 49.70 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/tl

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann tl train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 1.60 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 10000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/tr

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann tr train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.94 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/tt

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann tt train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 684.14 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ug

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ug train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 75.12 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/UK

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann uk train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 9.39 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/ur

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann ur train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 3.95 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 20000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/uz

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann uz train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 469.58 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 1000
'validation' 1000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/vec

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann vec train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 48.79 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/vep

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های قطار/dev/تست ویکیان vep

 • حجم مجموعه داده : 51.53 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/vi

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann vi train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 6.22 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/vls

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann vls train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 59.63 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/vo

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann vo train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 38.88 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

ویکیان/جنگ

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌های قطار جنگی/dev/تست Wikiann

 • اندازه مجموعه داده : 47.04 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/wa

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann wa train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 50.23 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/wuu

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann wuu train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 48.28 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/xmf

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann xmf train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 92.71 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/yi

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann yi train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 63.57 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/yo

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم‌بندی‌های آموزشی/dev/تست Wikiann yo

 • اندازه مجموعه داده : 47.97 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/zea

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann zea train/dev/test splits

 • اندازه مجموعه داده : 53.35 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/zh-classical

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann zh-classical train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 129.73 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/zh-min-nan

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann zh-min-nan train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 59.82 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100
'train' 100
'validation' 100
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/zh

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann zh train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 10.87 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.

wikiann/zh-yue

 • توضیحات پیکربندی : Wikiann zh-yue train/dev/test splits

 • حجم مجموعه داده : 12.62 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 20000
'validation' 10000
 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ): فقط برای 100 پیکربندی اول نشان داده می‌شود.