וינוגרנדה

 • תיאור :

ה-WinoGrande, מערך נתונים בקנה מידה גדול של בעיות של 44,000, בהשראת העיצוב המקורי של Winograd Schema Challenge, אך מותאם כדי לשפר הן את קנה המידה והן את הקשיות של מערך הנתונים.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 1,767
'train_l' 10,234
'train_m' 2,558
'train_s' 640
'train_xl' 40,398
'train_xs' 160
'validation' 1,267
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'option1': Text(shape=(), dtype=string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תווית ClassLabel int64
אופציה 1 טֶקסט חוּט
אפשרות 2 טֶקסט חוּט
משפט טֶקסט חוּט
@article{sakaguchi2019winogrande,
  title={WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale},
  author={Sakaguchi, Keisuke and Bras, Ronan Le and Bhagavatula, Chandra and Choi, Yejin},
  journal={arXiv preprint arXiv:1907.10641},
  year={2019}
}