winogrande

 • opis :

WinoGrande, wielkoskalowy zestaw danych zawierający 44 tys. problemów, zainspirowany oryginalnym projektem Winograd Schema Challenge, ale dostosowany w celu poprawy zarówno skali, jak i twardości zestawu danych.

Rozdzielać Przykłady
'test' 1767
'train_l' 10234
'train_m' 2558
'train_s' 640
'train_xl' 40398
'train_xs' 160
'validation' 1267
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'option1': Text(shape=(), dtype=string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta Etykieta klasy int64
opcja 1 Tekst strunowy
Opcja 2 Tekst strunowy
wyrok Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{sakaguchi2019winogrande,
  title={WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale},
  author={Sakaguchi, Keisuke and Bras, Ronan Le and Bhagavatula, Chandra and Choi, Yejin},
  journal={arXiv preprint arXiv:1907.10641},
  year={2019}
}