acronym_identification

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:acronym_identification')
 • Opis :
Acronym identification training and development sets for the acronym identification task at SDU@AAAI-21.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 1750
'train' 14006
'validation' 1717
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tokens": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "labels": {
    "feature": {
      "num_classes": 5,
      "names": [
        "B-long",
        "B-short",
        "I-long",
        "I-short",
        "O"
      ],
      "names_file": null,
      "id": null,
      "_type": "ClassLabel"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}