adv_klej

Bibliografia:

adv_sst2

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_sst2')
 • Opis :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'validation' 148
 • Cechy :
{
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_qqp

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_qqp')
 • Opis :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'validation' 78
 • Cechy :
{
  "question1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "question2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_mnli

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_mnli')
 • Opis :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'validation' 121
 • Cechy :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_mnli_mismatched

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_mnli_mismatched')
 • Opis :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'validation' 162
 • Cechy :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_qnli

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_qnli')
 • Opis :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'validation' 148
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

adv_rte

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:adv_glue/adv_rte')
 • Opis :
Adversarial GLUE Benchmark (AdvGLUE) is a comprehensive robustness evaluation benchmark
that focuses on the adversarial robustness evaluation of language models. It covers five
natural language understanding tasks from the famous GLUE tasks and is an adversarial
version of GLUE benchmark.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'validation' 81
 • Cechy :
{
  "sentence1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "idx": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}