wodny_szczur

Bibliografia:

surowe

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:aqua_rat/raw')
 • Opis :
A large-scale dataset consisting of approximately 100,000 algebraic word problems. 
The solution to each question is explained step-by-step using natural language. 
This data is used to train a program generation model that learns to generate the explanation, 
while generating the program that solves the question.
 • Licencja : Copyright 2017 Google Inc.

Licencjonowane na podstawie licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); nie możesz używać tego pliku, chyba że zgodnie z Licencją. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem:

<a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</a>

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało to uzgodnione na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane w ramach Licencji jest rozpowszechniane w stanie „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych. Zapoznaj się z Licencją, aby zapoznać się z określonymi uprawnieniami i ograniczeniami dotyczącymi języka w ramach Licencji.

 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 254
'train' 97467
'validation' 254
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "rationale": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

tokenizowane

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:aqua_rat/tokenized')
 • Opis :
A large-scale dataset consisting of approximately 100,000 algebraic word problems. 
The solution to each question is explained step-by-step using natural language. 
This data is used to train a program generation model that learns to generate the explanation, 
while generating the program that solves the question.
 • Licencja : Copyright 2017 Google Inc.

Licencjonowane na podstawie licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); nie możesz używać tego pliku, chyba że zgodnie z Licencją. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem:

<a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0</a>

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało to uzgodnione na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane w ramach Licencji jest rozpowszechniane w stanie „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych. Zapoznaj się z Licencją, aby zapoznać się z określonymi uprawnieniami i ograniczeniami dotyczącymi języka w ramach Licencji.

 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 254
'train' 97467
'validation' 254
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "options": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "rationale": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "correct": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}