sztuka

Bibliografia:

anli

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:art/anli')
 • Opis :
the Abductive Natural Language Inference Dataset from AI2
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 169654
'validation' 1532
 • Cechy :
{
  "observation_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "observation_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis_1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis_2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "0",
      "1",
      "2"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}