arxiv_dataset

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:arxiv_dataset')
 • Opis :
A dataset of 1.7 million arXiv articles for applications like trend analysis, paper recommender engines, category prediction, co-citation networks, knowledge graph construction and semantic search interfaces.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 1796911
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "submitter": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "authors": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "comments": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "journal-ref": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "doi": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "report-no": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "categories": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "license": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "abstract": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "update_date": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}