wzniesienie_kb

Bibliografia:

kanoniczny

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ascent_kb/canonical')
 • Opis :
This dataset contains 8.9M commonsense assertions extracted by the Ascent pipeline (https://ascent.mpi-inf.mpg.de/).
Rozdzielać Przykłady
'train' 8904060
 • Cechy :
{
  "arg1": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "rel": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "arg2": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "support": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "facets": [
    {
      "value": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "type": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "support": {
        "dtype": "int64",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    }
  ],
  "source_sentences": [
    {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "source": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    }
  ]
}

otwarty

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ascent_kb/open')
 • Opis :
This dataset contains 8.9M commonsense assertions extracted by the Ascent pipeline (https://ascent.mpi-inf.mpg.de/).
Rozdzielać Przykłady
'train' 8904060
 • Cechy :
{
  "subject": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "predicate": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "object": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "support": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "facets": [
    {
      "value": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "type": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "support": {
        "dtype": "int64",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    }
  ],
  "source_sentences": [
    {
      "text": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "source": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    }
  ]
}