aslg_pc12

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:aslg_pc12')
 • Opis :
Synthetic English-ASL Gloss Parallel Corpus 2012
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.1
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 87710
 • Cechy :
{
  "gloss": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}