bbaw_egipski

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bbaw_egyptian')
 • Opis :
The project `Strukturen und Transformationen des Wortschatzes der ägyptischen Sprache`
is compiling an extensively annotated digital corpus of Egyptian texts.
This publication comprises an excerpt of the internal database's contents.
 • Licencja : Creative Commons-Lizenz - CC BY-SA - 4.0 Międzynarodowa
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 100736
 • Cechy :
{
  "transcription": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "translation": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hieroglyphs": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}