bbc_hindi_nli

Bibliografia:

bbc hindi nli

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:bbc_hindi_nli/bbc hindi nli')
 • opis :
This dataset is used to train models for Natural Language Inference Tasks in Low-Resource Languages like Hindi.
 • Licencja : Licencja MIT

 • Wersja : 1.1.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 2592
'train' 15552
'validation' 2580
 • Cechy :
{
  "premise": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hypothesis": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "not-entailment",
      "entailment"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "topic": {
    "num_classes": 6,
    "names": [
      "india",
      "news",
      "international",
      "entertainment",
      "sport",
      "science"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}