biwi_kinect_head_pose

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:biwi_kinect_head_pose')
 • Opis :
The Biwi Kinect Head Pose Database is acquired with the Microsoft Kinect sensor, a structured IR light device.It contains 15K images of 20 people with 6 females and 14 males where 4 people were recorded twice.
 • Licencja : Ta baza danych jest udostępniana do użytku niekomercyjnego, takiego jak badania uniwersyteckie i edukacja.
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 24
 • Cechy :
{
  "sequence_number": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "subject_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "rgb": {
    "feature": {
      "decode": true,
      "id": null,
      "_type": "Image"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "rgb_cal": {
    "intrisic_mat": {
      "shape": [
        3,
        3
      ],
      "dtype": "float64",
      "id": null,
      "_type": "Array2D"
    },
    "extrinsic_mat": {
      "rotation": {
        "shape": [
          3,
          3
        ],
        "dtype": "float64",
        "id": null,
        "_type": "Array2D"
      },
      "translation": {
        "feature": {
          "dtype": "float64",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": 3,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      }
    }
  },
  "depth": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "depth_cal": {
    "intrisic_mat": {
      "shape": [
        3,
        3
      ],
      "dtype": "float64",
      "id": null,
      "_type": "Array2D"
    },
    "extrinsic_mat": {
      "rotation": {
        "shape": [
          3,
          3
        ],
        "dtype": "float64",
        "id": null,
        "_type": "Array2D"
      },
      "translation": {
        "feature": {
          "dtype": "float64",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": 3,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      }
    }
  },
  "head_pose_gt": {
    "feature": {
      "center": {
        "feature": {
          "dtype": "float64",
          "id": null,
          "_type": "Value"
        },
        "length": 3,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      },
      "rotation": {
        "shape": [
          3,
          3
        ],
        "dtype": "float64",
        "id": null,
        "_type": "Array2D"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "head_template": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}