blended_skill_talk

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:blended_skill_talk')
 • Opis :
A dataset of 7k conversations explicitly designed to exhibit multiple conversation modes: displaying personality, having empathy, and demonstrating knowledge.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 980
'train' 4819
'validation' 1009
 • Cechy :
{
  "personas": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "additional_context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "previous_utterance": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "free_messages": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "guided_messages": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "suggestions": {
    "feature": {
      "convai2": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "empathetic_dialogues": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "wizard_of_wikipedia": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "guided_chosen_suggestions": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "label_candidates": {
    "feature": {
      "feature": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "length": -1,
      "id": null,
      "_type": "Sequence"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}