CFQ

Bibliografia:

mcd1

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/mcd1')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 11968
'train' 95743
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

mcd2

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/mcd2')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 11968
'train' 95743
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

mcd3

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/mcd3')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 11968
'train' 95743
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

pytanie_złożoność_podział

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/question_complexity_split')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 10340
'train' 98999
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

pytanie_wzorzec_podział

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/question_pattern_split')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 11909
'train' 95654
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

zapytanie_złożoność_podział

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/query_complexity_split')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 9512
'train' 100654
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

zapytanie_wzorzec_podział

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/query_pattern_split')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 12589
'train' 94600
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

losowy_podział

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cfq/random_split')
 • Opis :
The CFQ dataset (and it's splits) for measuring compositional generalization.

See https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf for background.

Example usage:
data = datasets.load_dataset('cfq/mcd1')
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.1
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 11967
'train' 95744
 • Cechy :
{
  "question": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "query": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}