gruby_dyskurs

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:coarse_discourse')
 • Opis :
dataset contains discourse annotation and relation on threads from reddit during 2016
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.1.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 116357
 • Cechy :
{
  "title": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "is_self_post": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "subreddit": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "url": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "majority_link": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "is_first_post": {
    "dtype": "bool",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "majority_type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "id_post": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "post_depth": {
    "dtype": "int32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "in_reply_to": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "annotations": {
    "feature": {
      "annotator": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "link_to_post": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "main_type": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}