zbrodnia_i_kara

Bibliografia:

zbrodnia i kara

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:crime_and_punish/crime-and-punish')
 • Opis :

 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 21969
 • Cechy :
{
  "line": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}