cs_restauracje

Bibliografia:

CSRestauracje

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:cs_restaurants/CSRestaurants')
 • Opis :
This is a dataset for NLG in task-oriented spoken dialogue systems with Czech as the target language. It originated as 
a translation of the English San Francisco Restaurants dataset by Wen et al. (2015).
 • Licencja : Creative Commons 4.0 BY-SA
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 842
'train' 3569
'validation' 781
 • Cechy :
{
  "dialogue_act": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "delexicalized_dialogue_act": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "delexicalized_text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}