duńskie_komentarze_polityczne

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:danish_political_comments')
 • Opis :
The dataset consists of 9008 sentences that are labelled with fine-grained polarity in the range from -2 to 2 (negative to postive). The quality of the fine-grained is not cross validated and is therefore subject to uncertainties; however, the simple polarity has been cross validated and therefore is considered to be more correct.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.9.1
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 9008
 • Cechy :
{
  "id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "target": {
    "num_classes": 5,
    "names": [
      "2",
      "1",
      "0",
      "-1",
      "-2"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}