zdezorientować

Bibliografia:

Dyskusja-sport

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:discofuse/discofuse-sport')
 • Opis :
DISCOFUSE is a large scale dataset for discourse-based sentence fusion.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 445521
'train' 43291020
'validation' 440902
 • Cechy :
{
  "connective_string": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "discourse_type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "coherent_second_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "has_coref_type_pronoun": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "incoherent_first_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "incoherent_second_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "has_coref_type_nominal": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "coherent_first_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

discofuse-wikipedia

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:discofuse/discofuse-wikipedia')
 • Opis :
DISCOFUSE is a large scale dataset for discourse-based sentence fusion.
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 163657
'train' 16310585
'validation' 168081
 • Cechy :
{
  "connective_string": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "discourse_type": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "coherent_second_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "has_coref_type_pronoun": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "incoherent_first_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "incoherent_second_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "has_coref_type_nominal": {
    "dtype": "float32",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "coherent_first_sentence": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}