ecthr_cases

Bibliografia:

przewidywanie rzekomego naruszenia

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ecthr_cases/alleged-violation-prediction')
 • Opis :
The ECtHR Cases dataset is designed for experimentation of neural judgment prediction and rationale extraction considering ECtHR cases.
 • Licencja : CC BY-NC-SA (Creative Commons / Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach)
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
'train' 9000
'validation' 1000
 • Cechy :
{
  "facts": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "labels": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "silver_rationales": {
    "feature": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "gold_rationales": {
    "feature": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

przewidywanie naruszeń

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:ecthr_cases/violation-prediction')
 • Opis :
The ECtHR Cases dataset is designed for experimentation of neural judgment prediction and rationale extraction considering ECtHR cases.
 • Licencja : CC BY-NC-SA (Creative Commons / Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach)
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 1000
'train' 9000
'validation' 1000
 • Cechy :
{
  "facts": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "labels": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  },
  "silver_rationales": {
    "feature": {
      "dtype": "int32",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}