emocja

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:emotion')
 • Opis :
Emotion is a dataset of English Twitter messages with six basic emotions: anger, fear, joy, love, sadness, and surprise. For more detailed information please refer to the paper.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 2000
'train' 16000
'validation' 2000
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 6,
    "names": [
      "sadness",
      "joy",
      "love",
      "anger",
      "fear",
      "surprise"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}