emotone_ar

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:emotone_ar')
 • Opis :
Dataset of 10065 tweets in Arabic for Emotion detection in Arabic text
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 0.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 10065
 • Cechy :
{
  "tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 8,
    "names": [
      "none",
      "anger",
      "joy",
      "sadness",
      "love",
      "sympathy",
      "surprise",
      "fear"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}