enwik8

Bibliografia:

enwik8

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:enwik8/enwik8')
 • Opis :
The dataset is based on the Hutter Prize (http://prize.hutter1.net) and contains the first 10^8 byte of Wikipedia
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1128024
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}

enwik8-raw

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:enwik8/enwik8-raw')
 • Opis :
The dataset is based on the Hutter Prize (http://prize.hutter1.net) and contains the first 10^8 byte of Wikipedia
 • Licencja : Brak znanej licencji
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 1
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}