eth_py150_open

Bibliografia:

eth_py150_open

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eth_py150_open/eth_py150_open')
 • Opis :
A redistributable subset of the ETH Py150 corpus, introduced in the ICML 2020 paper 'Learning and Evaluating Contextual Embedding of Source Code'
 • Licencja : Licencja Apache, wersja 2.0
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 41457
'train' 74749
'validation' 8302
 • Cechy :
{
  "filepath": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "license": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}