eu_regulatory_ir

Bibliografia:

eu2uk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eu_regulatory_ir/eu2uk')
 • Opis :
EURegIR: Regulatory Compliance IR (EU/UK)
 • Licencja : CC BY-SA (Creative Commons / Uznanie autorstwa na tych samych warunkach)
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'test' 300
'train' 1400
'uk_corpus' 52515
'validation' 300
 • Cechy :
{
  "document_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "publication_year": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "relevant_documents": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}

uk2eu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:eu_regulatory_ir/uk2eu')
 • Opis :
EURegIR: Regulatory Compliance IR (EU/UK)
 • Licencja : CC BY-SA (Creative Commons / Uznanie autorstwa na tych samych warunkach)
 • Wersja : 1.1.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'eu_corpus' 3930
'test' 300
'train' 1500
'validation' 300
 • Cechy :
{
  "document_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "publication_year": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "relevant_documents": {
    "feature": {
      "dtype": "string",
      "id": null,
      "_type": "Value"
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}