europarl_bilingual

Bibliografia:

bg-cs

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-cs')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 402657
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "cs"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-da

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-da')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 393449
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "da"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-de

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-de')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 393298
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "de"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-el

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-el')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 377341
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-en')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 408290
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-es')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 388226
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-et')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 400712
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 396624
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 393644
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 382773
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 377822
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 392554
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 398355
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 388273
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 395269
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 388972
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 389381
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 393815
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 380231
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

bg-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/bg-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 398236
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "bg",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-da

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-da')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 618055
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "da"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-de

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-de')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 568589
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "de"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-el

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-el')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 599489
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-en')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 647095
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-es')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 619774
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-et')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 636512
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 619320
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 628200
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 616160
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 607017
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 624292
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 627873
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 618414
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 621387
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 609729
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 392085
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 636128
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 611624
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

cs-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/cs-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 631544
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "cs",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-de

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-de')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1928414
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "de"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-el

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-el')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1280579
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-en')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1991647
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-es')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1943931
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-et')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 635018
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1917260
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1992590
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 617519
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1876703
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 614923
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 627809
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1987498
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 642544
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1930454
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 388156
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 621907
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 595944
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

da-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/da-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1871171
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "da",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-el

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-el')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1223026
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "el"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-en')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1961119
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-es')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1887879
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-et')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 578248
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1871185
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1942666
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 563571
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1832989
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 565892
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 573226
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1934111
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 579166
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1884176
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 385663
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

biurko

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 569381
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 546212
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

de-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/de-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1842026
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "de",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-en

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-en')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1292180
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "en"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-es')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1272383
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-et')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 599915
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1227612
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1290796
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 586250
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1231222
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 590850
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 596929
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1277297
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 591069
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1261188
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 372839
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 600684
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 579109
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

el-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/el-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1273743
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "el",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-es

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-es')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2009073
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "es"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-et')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 651236
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1969624
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2051014
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 625178
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1946253
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 634284
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 639318
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2027447
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 631160
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2002943
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 400356
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 639958
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 624803
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

en-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/en-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1892723
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "en",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-et

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-et')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 618350
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "et"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1901596
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1982990
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 604007
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1880982
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 611082
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 615496
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1954351
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 609297
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1933321
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 387653
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 619027
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 599168
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

es-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/es-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1826855
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "es",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-fi

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-fi')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 620939
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "fi"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 630126
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 628044
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 607088
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 622003
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 637468
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 621150
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 639046
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 616238
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 389087
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 634168
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

i-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 609731
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

et-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/et-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 656646
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "et",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-fr

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-fr')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1964126
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "fr"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 606348
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1845203
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 613113
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 616816
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1940808
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 612689
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1885062
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 391430
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 623686
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 596661
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fi-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fi-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1883314
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fi",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-hu

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-hu')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 615791
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "hu"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1943673
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 620660
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 626280
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 2029551
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 621402
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1980132
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 387846
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 631846
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 606897
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

fr-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/fr-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1880390
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "fr",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-to

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-it')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 589563
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "it"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 610298
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 621101
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 605806
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 621820
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 599639
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 377239
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

łuska

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 618247
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 601671
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

hu-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/hu-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 631872
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "hu",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-lt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-lt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 593003
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "lt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 599394
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1919855
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

it-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 594472
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-pkt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1877432
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 367904
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

it-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 603467
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

to-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 579968
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

it-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/it-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1766096
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "it",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-lv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-lv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 621857
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "lv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 613308
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 617296
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 603223
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 384679
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 622997
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 602442
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lt-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lt-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 628817
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lt",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-nl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lv-nl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 618352
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "nl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lv-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 638453
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lv-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 615580
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lv-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 390857
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lv-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 629803
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lv-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 607381
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

lv-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/lv-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 643600
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "lv",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-pl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/nl-pl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 612797
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "pl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/nl-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1957189
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/nl-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 380736
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/nl-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 622650
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/nl-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 600023
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

nl-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/nl-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1870685
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "nl",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-pt

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pl-pt')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 608181
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "pt"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pl-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 389341
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pl-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 624330
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pl-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 600511
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pl-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pl-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 657951
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pl",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt-ro

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pt-ro')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 381404
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "ro"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pt-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 611895
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pt-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 593455
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

pt-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/pt-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 1823402
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "pt",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ro-sk

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/ro-sk')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 387839
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ro",
      "sk"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ro-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/ro-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 374859
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ro",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

ro-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/ro-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 390133
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "ro",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sk-sl

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/sk-sl')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 609698
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sk",
      "sl"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sk-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/sk-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 636353
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sk",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}

sl-sv

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:europarl_bilingual/sl-sv')
 • Opis :
A parallel corpus extracted from the European Parliament web site by Philipp Koehn (University of Edinburgh). The main intended use is to aid statistical machine translation research.
 • Licencja : Zestaw danych jest objęty tą samą licencją, co oryginalne źródła. Prosimy o sprawdzenie informacji o źródle podanych na stronie http://opus.nlpl.eu/Europarl-v8.php

 • Wersja : 8.0.0

 • Podziały :

Podział Przykłady
'train' 608740
 • Cechy :
{
  "translation": {
    "languages": [
      "sl",
      "sv"
    ],
    "id": null,
    "_type": "Translation"
  }
}