freebase_qa

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:freebase_qa')
 • Opis :
FreebaseQA is for open-domain factoid question answering (QA) tasks over structured knowledge bases, like Freebase The data set is generated by matching trivia-type question-answer pairs with subject-predicateobject triples in Freebase.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' 3996
'train' 20358
'validation' 3994
 • Cechy :
{
  "Question-ID": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "RawQuestion": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "ProcessedQuestion": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "Parses": {
    "feature": {
      "Parse-Id": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "PotentialTopicEntityMention": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "TopicEntityName": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "TopicEntityMid": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "InferentialChain": {
        "dtype": "string",
        "id": null,
        "_type": "Value"
      },
      "Answers": {
        "feature": {
          "AnswersMid": {
            "dtype": "string",
            "id": null,
            "_type": "Value"
          },
          "AnswersName": {
            "feature": {
              "dtype": "string",
              "id": null,
              "_type": "Value"
            },
            "length": -1,
            "id": null,
            "_type": "Sequence"
          }
        },
        "length": -1,
        "id": null,
        "_type": "Sequence"
      }
    },
    "length": -1,
    "id": null,
    "_type": "Sequence"
  }
}