czas_gutenberga

Bibliografia:

Gutenberga

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych do TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:gutenberg_time/gutenberg')
 • Opis :
A clean data resource containing all explicit time references in a dataset of 52,183 novels whose full text is available via Project Gutenberg.
 • Licencja : [Potrzebne więcej informacji]
 • Wersja : 0.0.0
 • Podziały :
Podział Przykłady
'train' 120694
 • Cechy :
{
  "guten_id": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hour_reference": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "time_phrase": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "is_ambiguous": {
    "dtype": "bool_",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "time_pos_start": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "time_pos_end": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "tok_context": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}