nienawiść_mowa_filipińska

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hate_speech_filipino')
 • Opis :
Contains 10k tweets (training set) that are labeled as hate speech or non-hate speech. Released with 4,232 validation and 4,232 testing samples. Collected during the 2016 Philippine Presidential Elections.
 • Licencja : brak znanej licencji
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'test' dziesięć tysięcy
'train' dziesięć tysięcy
'validation' 4232
 • Cechy :
{
  "text": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "label": {
    "num_classes": 2,
    "names": [
      "0",
      "1"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  }
}