mowa_nienawiści_ofensywa

Bibliografia:

Użyj następującego polecenia, aby załadować ten zestaw danych w TFDS:

ds = tfds.load('huggingface:hate_speech_offensive')
 • Opis :
An annotated dataset for hate speech and offensive language detection on tweets.
 • Licencja : MIT
 • Wersja : 1.0.0
 • Dzieli :
Rozdzielać Przykłady
'train' 24783
 • Cechy :
{
  "count": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "hate_speech_count": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "offensive_language_count": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "neither_count": {
    "dtype": "int64",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  },
  "class": {
    "num_classes": 3,
    "names": [
      "hate speech",
      "offensive language",
      "neither"
    ],
    "names_file": null,
    "id": null,
    "_type": "ClassLabel"
  },
  "tweet": {
    "dtype": "string",
    "id": null,
    "_type": "Value"
  }
}